Jakub Otto

Máme nového předsedu

V lednu roku 2021 jsme se rozloučili s dlouholetým předsedou Vítem Matějkou.

V květnu téhož roku jsme zvolili předsedu nového z řad jistebnických rodáků Jakuba Otto.

Věříme, že bude vést orchestr stejně rozhodně a odhodlaně jako náš náčelník Vítek, a členové orchestru mu budou nápomocni. Není to totiž žádná legrace ukočírovat tak velký dobrovolnický spolek.

Nábor nových členů

Nábor nových členů

Rádi bychom do našeho orchestru přilákali nové členy z řad dětí z Jistebníku a okolních vesnic.

Podnikli jsme pro to už několik kroků, např. Veřejnou zkoušku v únoru, náborový příspěvek na letní soustředění v Jerlochovicích, snažili jsme se zaujmout také zájmovým stánkem na Dni obce Jistebník.

S radostí můžeme konstatovat, že naše snaha už nese ovoce a vítáme nové členy.

Štramberský (Š)KRPÁL

Štramberský (Š)KRPÁL

V září jsme se zúčastnili tradiční akce Štramberský (š)krpál spolu s domácím Lašským dechovým orchestrem a Dechovým orchestrem mladých při ZUŠ Vítkov.

Odvezli jsme si podruhé v řadě trofej za nejlepší pochod do kopce, Štramberský škrpál.

Nahoru